Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Tonutí


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 15. 7. 2008 14:45:06 - verze pro tisk

Tonutí je dušení způsobené zalitím dýchacích cest tekutinou, jeho konečným důsledkem je plicní otok se zástavou oběhu. K tonutí může dojít nejen ve vodě, ale i při vdechování aerosolu. Ten se tvoří až do 30cm nad hladinou při prudkém větru a dešti, a jsou jím ohroženi plavci za bouře.

Nejčastějšími oběťmi jsou děti a mladí lidé, k nehodám dochází nejen při koupání, ale i v zimě při proboření ledu.

Foto: Internet

 

Příčiny tonutí

• přecenění sil

• častý vliv alkoholu

• neuvážené skoky do neznámé vody

• náhlá onemocnění (infarkt, mozková příhoda, chladová křeč, epileptický záchvat...)

 

 

Příběh z praxe:

Foto: Internet

Skupina mladých lidí se o letních prázdninách vydala tábořit. V nočních hodinách se někteří z nich rozhodli ke koupání v zatopeném břidlicovém lomu, který se nacházel nedaleko. Jednoho z chlapců ostatní přesvědčili, ať nechodí dolů k vodě, ale skočí z přibližně desetimetrové skály. Hoch souhlasil, avšak po dopadu na hladinu zmizel a již se nevynořil.

Kamarádi se jej sice snažili nalézt, dokonce se pro něj za tmy zkoušeli i potápět pod hladinu, ale bez úspěchu. Mobilním telefonem tedy přivolali záchrannou službu a hasiče. Ti za svitu reflektorů prohledali hladinu jezera i břehy a pátrali po chlapci také ze člunů. Jejich snaha však byla marná a s plynoucím časem bylo stále více zřejmé, že událost bude mít tragickou dohru.

Teprve po rozednění, kdy se pod hladinu ponořili policejní potápěči, se podařilo tělo mladíka objevit. I v tomto případě sehrál svou roli alkohol, a to spolu s neuváženým jednáním a hazardem.

 

 

Existují rozdíly při tonutí ve sladké a slané vodě. Sladká při vniknutí do plic díky svému nízkému osmotickému tlaku způsobí zvětšení objemu krevního řečiště a rozpad červených krvinek. Při tonutí ve slané vodě dochází následkem vysokého osmotického tlaku ke vzniku plicního edému a zahuštění krve.

 

 

První pomoc:

Foto: Sdružení Codrys

• Resuscitaci a ošetření tonoucí osoby předchází její vytažení z vody. Tyto techniky dobře ovládají plavčíci a vodní záchranáři, kteří jsou pro tento účel i vybaveni. Ne všude jsou však přítomni. K vyproštění je potřeba být zdatným plavcem, postiženého podplavat a přistupovat k tonoucímu zezadu, popř. vyčkat na ztrátu vědomí. Při plavání ke břehu hlavu utonulého pokud možno udržujeme v neutrální poloze.

• Umělé dýchání při plávání ke břehu je možné začít provádět v okamžiku, kdy má zachránce pod nohama pevné dno a ruce nepotřebuje k plavání.

• Na břehu provedeme zajištění základních životních funkcí.

• Přivoláme záchrannou službu

 

Pozor!

Vodu z plic se nesnažíme odstranit - z plicních sklípků se totiž vstřebává do krevního řečiště a není překážkou pro dýchání. Před zahájením umělého dýchání je však nutno napolohovat hlavu pacienta tak, aby mohla vytéci volná voda z dutiny ústní. Při tonutí u moře (ve slané vodě) je vhodné vyčistit dutinu ústní opakovaně i během resuscitace.

 

 

Příznaky tonutí:

• panický strach, vzrušení, zmatenost

• usilovné, nepravidelné či lapavé dýchání

• ztráta vědomí, křeče,

• cyanóza nebo bledá kůže

• zástava dechu event.chrčivé dýchání, podchlazení, možnost zvracení.

Foto: ÚSZS MSK

 

 

Technika resuscitace v případech tonutí je standardní, jen je potřeba zohlednit přidružená poranění.

Nejčastější se jedná o tyto kombinace:

Tonutí + mozkolebeční poranění (nehody vodáků)

Tonutí + poranění páteře, zejména krční (skoky do vody)

Tonutí + podchlazení (proboření pod led, pády dětí do studené vody)

Tonutí + náhlá mozková nebo srdeční příhoda

 

 

 

Osoba, která tonula, vždy patří do nemocnice. Platí to i pro případy, kdy měla po celou dobu zachované vědomí. Je-li postižený při vědomí, ošetřujeme jej v poloze v polosedě a předcházíme podchlazení sejmutím mokrého oblečení a přikrytí suchou přikrývkou nebo Alu folii.

Pokud předpokládáme poranění krční páteře, uvolnění dýchacích cest provádíme předsunutím dolní čelisti a otevřením úst bez záklonu hlavy.

 

 

Příběh z praxe:

Mladý muž byl se svými přáteli na výletě u přehradní nádrže. Protože bylo teplé a slunečné počasí, rozhodla se většina přítomných, že se půjde koupat. Přestože byl mladík jen velmi slabým plavcem, odvážil se několik desítek metrů od břehu, téměř doprostřed zátoky. Náhle začal volat o pomoc a mizet pod hladinou. Jeho přátelé se k němu snažili doplavat a pomoci mu, další ze břehu duchapřítomně přivolali další pomoc.

Štěstím v situaci bylo, že na této přehradní nádrži slouží vodní záchranná služba. Její členové byli na místě tonutí se člunem během chvilky, mladého muže vylovili a dopravili na břeh.

Foto: HZS MSK

 

Přes rychlý zásah však již v té době nejevil známky života. Vodní záchranáři zahájili okamžitě oživovací pokusy, v nichž pokračovali až do příjezdu rychlé lékařské pomoci.

Posádka záchranné služby nalezla postiženého se srdeční zástavou a v rozšířené resuscitaci proto za pomocí přístrojové techniky a léků pokračovala. Po přibližně třiceti minutách se podařilo obnovit srdeční činnost pacienta.

Muž byl následně, za stálého napojení na dýchací přístroj, transportován do nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Jeho léčba byla dlouhodobá a pacient v tomto případě přežil zejména díky rychlé a kvalitně poskytnuté předlékařské první pomoci.

 

 

 

 

Autoři:

Ladislav Lang

MUDr. Jana Polláková

PhDr. Lukáš Humpl

 

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů